خدمات اقتصادی

پژوهشگران فن گستر
 
مديرعامل : عبدالاحد فرج زاده
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  خ ابرسان - جنب ادارۀ محیط زیست - ساختمان شماره 567- طبقه اول
تلفن: 33250270-041
نمابر:33379579-041
تلفن همراه مديرعامل: 09122380567
دفتر تهران: تهران ـ  خ وزراء  - خیابان چهارم  - کوچه نادر - پلاک 12- واحد 1 
تلفن: 88710108 -021
نمابر: 88712890-021
دفتر ارومیه : شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی، طبقه 4- واحد 406
تلفن: 33460430-044
فکس: 33460889-044
ایمیل:  info@pfg-co.com
وب سایت: www.pfg-co.com