ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل


 فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط) 33316714 (041)
نمابر : 33307323(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com

و مورد تأیید دفتر مدیریتی بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو


عمران ایران
مدير عامل : هدایت اله رحمانی
پايه : 1
دفترتبریز ـ انتهای منظریه ـ به سمت شهرک طالقانی ـ نرسیده به زیرگذر ـ ساختمان وزارت دفاع
تلفن : 34754401 (041)
نمابر : 34754402 (041
تلفن مدیرعامل :
ایمیل :  
 omran_jtab@oicco.ir

وب سایت :   www.oicco.ir

آرمان پويش طرح
مدير عامل : حسين جوادخاني
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خيابان شريعتي جنوبي ـ مابين پاستور ودانشکده پرستاري ـ پلاک 540 ساختمان ونوس ـ طبقه 8 ـ واحد12
تلفن : 35558314(041)
نمابر : 35569655(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144150669
ايميل : info@armanpouyesh.ir
وب سایت : www.armanpouyesh.ir

شاربوم بنا
مديرعامل : شهاب آدم نوه سي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خيابان لاله زار ـ بالاتر از تقاطع پاستورـ ساختمان 92
تلفاکس :  4775828 3-4779287 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143153645
ايميل : sb.bana@gmail.com

هوراندطرح
مدير عامل : حميد ديباوند
پايه : 1
دفتر مركزي : تبريز ـ خيابان شريعتي جنوبي ـ مابين پاستور ودانشکده پرستاري ـ ساختمان ونوس ـ طبقه سوم  ـ واحد3و2
تلفن : 5539209 3-  5571286 3-4ـ5570273 3(041)
نمابر :  5570272 3(041)
تلفن همراه مديرعامل: 09141161740-09141152354
ايميل : horand.tarh.co@gmail.com
horand.tarhco@yahoo.com            
وب سایت : www.horandtarh.co