ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل


 فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط) 33316714 (041)
نمابر : 33307323(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com

و مورد تأیید دفتر مدیریتی بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو


عمران ایران
مدير عامل : هدایت اله رحمانی
پايه : 1
دفترتبریز ـ انتهای منظریه ـ به سمت شهرک طالقانی ـ نرسیده به زیرگذر ـ ساختمان وزارت دفاع
تلفن : 34754401 (041)
نمابر : 34754402 (041
تلفن مدیرعامل :
ایمیل :  
 omran_jtab@oicco.ir

وب سایت :   www.oicco.ir