طراحی شهری

آرمان پويش طرح
مدير عامل : حسين جوادخاني
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خيابان شريعتي جنوبي ـ مابين پاستور ودانشکده پرستاري ـ پلاک 540 ساختمان ونوس ـ طبقه 8 ـ واحد12
تلفن : 35558314(041)
نمابر : 35569655(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144150669
ايميل : info@armanpouyesh.ir
وب سایت : www.armanpouyesh.ir


ارکان شهر
مدير عامل : مير مسعود موسوي
پايه : 3
دفتر مرکزي: تبريز ـ سه راهي وليعصر ـ خيابان خوابگاه دانشجويي ـ نرسيده به فلکه اول  جنب برج پاسارگاد ـ پلاک 49
تلفن : 3330581 3-3296051 3(041)
نمابر : 3330288 3(041)
تلفن همراه مدير عامل : 09141145741
ايميل :  arkan.shahr@yahoo.com


 باغ شهربنا
مدير عامل : زين العابدين اميني
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خيابان شهيدبهشتي ـ ساختمان فاكر ـ طبقه 4 ـ واحد401
تلفن : 5263914 3- 35263911(041)
نمابر : 5261571 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141152183
ايميل : bsbcotabriz@gmail.com
وب سایت : www.bsbco.com

 
شیب راه تدبیر
مدير عامل : روزبه عرفان
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ خيابان فارابي (چايکنار )ـ  بعدازپل منصور ـ عمارت صبا ـ طبقه 11
تلفن : (10 خط)33378727(041)
نمابر :   33378731(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141161691 
ايميل : Shibrah.mkt@gmail.com
وب سایت : www.shibrah.com

 

 فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط) 33316714 (041)
نمابر : 33307323(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com

 ساباط طرح آراء
مدير عامل: فريبرز مهدوي طباطبائي فرد
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ خيابان ارتش- نرسيده به چهارراه باغشمال ـ کوچه حاج رضاـ پلاک 24و26
تلفن : 5539639 3(041) (5 خط)
نمابر : 5565418 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143116544
ايميل : sabat-tarh@yahoo.com