تخصص ترافیک و حمل و نقل

ژرفا نقش محیط
مدير عامل : رضا دیزجی 
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ ولیعصر ـ خیابان تختی شرقی ـ کوی بیتای دوم - پلاک 32
تلفن : 33266127 (041)
نمابر : 33266129 (041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143158853
ايميل : zharfanaghsh@gmail.com
وب سایت : www.zharfanaghsh.com

 
 
فراز راه فضا زمان   
مدير عامل : محمد شمشیری بیرامی 
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ چایکنار- نرسیده به آبرسان - روبروی پمپ بنزین - برج ارک - پلاک 427 - طبقه 2 - واحد b

تلفن : 33373401(041)
نمابر : 33373402(041)
تلفن همراه مدير عامل:  09141170981