راه آهن

عمران ایران
مدير عامل : هدایت اله رحمانی
پايه : 3
دفترتبریز ـ انتهای منظریه ـ به سمت شهرک طالقانی ـ نرسیده به زیرگذر ـ ساختمان وزارت دفاع
تلفن : 34754401 (041)
نمابر : 34754402 (041)
تلفن همراه مديرعامل : 
ايميل : omran_jtab@oicco.ir
وب سایت : www.oicco.ir


فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط) 3316714 3(041)
نمابر :   3307323 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com

 نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل :ایوب دوستدار
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 34772860و34771507-041
نمابر : 04134791135
تلفن همراه مديرعامل : 09143133146
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com