تخصص آبیاری و زهکشی

رهاب طرح تحلیل
مدير عامل : محمد بیدق دار
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ آبرسان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 6 - واحد b6 
تلفن :33364197 (041)
نمابر : 33366450(041)
تلفن همراه مديرعامل :09141147293
ايميل : info.rahabtarh@gmail.com