شبکه های آبیاری و زهکشی

 آتي نگارعمران آنو
مدير عامل : علي خوشروان آذر
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ بلوار ائل گلي ـ ميدان خيام ـ خيابان شهيد روحاني ـ الهي پرست کوچه پنجم ـ پلاک 15
تلفن : 33328581(041)
نمابر : 3328581 3(041) 
تلفن همراه مديرعامل : 09143100129
ايميل : ano.cons@yahoo.com
وب سایت : www.ano.co.ir
  
 
  آذربولاق تبریز
مدير عامل : علی اطاعت
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـولیعصر خیابان اوحدی - کوچه توحیدی-شش متری دوم- پلاک 10
تلفن : 33302024-041
تلفن همراه مدير عامل : 09141143457
ايميل : info@azarbulag.com
وب سایت : www.azarbulag.com

ارکان شهر
مدير عامل : مير مسعود موسوي
پايه : 3
دفتر مرکزي: تبريز ـ سه راهي وليعصر ـ خيابان خوابگاه دانشجويي ـ نرسيده به فلکه اول  جنب برج پاسارگاد ـ پلاک 49
تلفن : 3330581 3-3296051 3(041)
نمابر : 3330288 3(041)
تلفن همراه مدير عامل : 09141145741
ايميل :  arkan.shahr@yahoo.com

تحکیم سازه آلوارس
مدير عامل : مهدی سلیمانی قره گل 
پايه : 3
دفتر مرکزي: تبريز ـ شهرک زعفرانیه ـ کوی شبنم ـ 49 غربی - پلاک12
تلفن : 33812422(041)
نمابر : 33829234(041)
تلفن همراه مدير عامل : 09144824420
ايميل :  tsa.cons@gmail.com


 
    رواناب آريا
مديرعامل : یوسف انزابی
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  فلکه دانشگاه ـ روبروی برج بلور ـ پلاک 232/1 ـ ساختمان سلیمان زاده ـ طبقه 2  
تلفن : 33352465(041)
تلفکس : 33352464(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143152559
ايميل : ravanab12@yahoo.com
 
 زمين ژرفاب
مدير عامل : رضا شهبازيان اهري
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ ولیعصر ـ کوی استانداری ـ خیابان مهندس عطایی ـ کوچه مهستان 6 غربی ـ قطعه 296 ـ طبقه دوم
تلفن : 38182313 (041)
نمابر : 33281283 (041)
دفتر تهران : سعادت آباد ـ خيابان 38 ـ پلاک 38 ـ طبقه 3 ـ واحد 7
تلفن : 88584964 (021)
نمابر : 88690584(021)
تلفن همراه مديرعامل : 09141144590
ايميل : zaminjarfab@gmail.com
وب سایت : www.zaminjarfab.com

 
   سهند آب و خاک 
مديرعامل : سعید میزانی 
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ خ منصور (شهید بهشتی ) - ساختمان عمران جلفا - طبقه اول - واحد 2 
تلفن :  35261968(041)
نمابر : 35261968(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143002077
ايميل : sahand_ab_khak@yahoo.comسیلان رود آراز
مدير عامل : احمد والائی
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خیابان شهید بهشتی (منصور سابق) ـ روبروی مسجد حاج احتشام ـ ساختمان عمران جلفا ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی 

تلفن : 35245906(041)
نمابر : 35257013(041)
تلفن همراه مدير عامل:  09144136919
ایمیل : seylanrud@chmail.ir
   
 سيماب رود آذربايجان ایرانیان 
مديرعامل : فرهاد اسرافيلي
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ جاده ائل گلي ـ فلکه خيام ـ 35 متري سينا ـ جنب آموزشکده عالي سماء ـ پلاک 78
تلفن :  3303550 3(041)
نمابر : 3293504 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143154605
ايميل : info@simabrood.com

 
  سگال آذر 
مديرعامل : مجید پور شریفی
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ ولیعصر - خیابان صفا - شهید اکبر زمانی - پلاک 0- مجتمع تجارت تبریز - طبقه 11 - واحد 3
تلفن :  3660066 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143386
ايميل :info@segalazar.com
www.segalazar.com

 

صدر آب نیرو
مدير عامل : مهدی ملّایی
پايه : 1
دفتر مركزي : تبريز ـ خیابان چایکنار ـ جنب خیابان شهید رضانژاد ـ ساختمان بیر ـ فاز دوم ـ طبقه اول  
تلفن : 33372683(041)
تلفن همراه مدير عامل:  091444461092
ایمیل : sadrabniroo.tabriz@yahoo.com
 
 طرح آب آراز
مدير عامل : عباس خطيبي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  خ منصور ـ ساختمان عمران جلفا ـ طبقه اول
تلفن : 5245906 3-5261968 3(041)
نمابر : 5257013 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144141478
ايميل : info@tarhab.com
وب سایت :
www.tarhab.com


عمران تکامل کاو
مدير عامل : حمید فتحی
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ جاده ائل گؤلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ جنب آموزشکده سما ـ پلاک 78 ـ طبقه دوم
تلفن : 33310803(041)
نمابر : 33310821(041)
تلفن همراه مدير عامل:  09144116524
ایمیل : e_mailinfo@omrantakamol.ir
 
فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 1
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط) 3316714 3(041)
نمابر : 3307323 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com
 
      
 مهرآبياران آذر
مدير عامل : محمد جباري خسرقي
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ خ خاقاني ـ ساختمان آلومينيوم ـ طبقه اول
تلفكس : 5232240 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143115569
ايميل : mehrabyaran-azar@yahoo.com

رهاب طرح تحلیل
مدیر عامل : محمدبیدق دار
پایه : 3
دفتر مرکزی : 
تبریز -آبرسان - کوچه مهرگان چهارم- کوچه 8 متری مهرگان - ساختمان اسکان 2 طبقه ششم - کد پستی 5165691446
تلفن : 33366405(041)
تلفکس:33366450-(041)
تلفن همراه مدیرعامل : 09141147293
ایمیل : info@rahabtarh@gmail.com