حفاظت و مهندسی رودخانه

 آذربولاق تبریز
مدير عامل : بهرام اسمعیل زاده
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ کوی الهی پرست - ده متری چهارم - پلاک 5 - طبقه 2
تلفن : 33302365-041
نمابر : 33302365-041
تلفن همراه مدير عامل : 09141143457
ايميل : info@apce.ir
وب سایت : www.apce.ir
 
 پي آب شمالغرب
مدير عامل : وهاب فهمي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خيابان حافظ ـ  روبروي بيمارستان نجات ـ كوچه شهيدباروقي  بن بست زيبا ـ پلاك 23
تلفن : 3360648 3(041)
نمابر :  33360841(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141059652
ايميل : peiab.fh@gmail.com
وب سایت :
peiab_fh@yahoo.com


سیلان رود آراز
مدير عامل : احمد والائی
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خیابان شهید بهشتی (منصور سابق) ـ روبروی مسجد حاج احتشام ـ ساختمان عمران جلفا ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی 

تلفن : 35245906(041)
نمابر : 35257013(041)
تلفن همراه مدير عامل:  09144136919
ایمیل : seylanrud@chmail.irصدر آب نیرو
مدير عامل : مهدی ملّایی
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خیابان چایکنار ـ جنب خیابان شهید رضانژاد ـ ساختمان بیر ـ فاز دوم ـ طبقه اول  
تلفن : 33372683(041)
تلفن همراه مدير عامل:  091444461092
ایمیل : sadrabniroo.tabriz@yahoo.com
 
 
        فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 1
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط)33335819(041)
نمابر : 33307323(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com