حفاظت و مهندسی رودخانه

  آذربولاق تبریز
مدير عامل : علی اطاعت
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـولیعصر خیابان اوحدی - کوچه توحیدی-شش متری دوم- پلاک 10
تلفن : 33302024-041
تلفن همراه مدير عامل : 09141143457
ايميل : info@azarbulag.com
وب سایت : www.azarbulag.com
 
 زمین بهکاو ارک   
مدير عامل : فریبا بهروز سرند
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ ولیعصر ـ  خیابان نظامی خیابان قطران کوچه 10 متری آیدین  ـ هشت متری  -شکوفه پلاک 5 - 
تلفن :33316960(041)
تلفکس:33301673-041
تلفن همراه مديرعامل : 09143040604

ایمیل : zamin.bco@gmail.com

سیلان رود آراز
مدير عامل : احمد والائی
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خیابان شهید بهشتی (منصور سابق) ـ روبروی مسجد حاج احتشام ـ ساختمان عمران جلفا ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی 

تلفن : 35245906(041)
نمابر : 35257013(041)
تلفن همراه مدير عامل:  09144136919
ایمیل : seylanrud@chmail.irصدر آب نیرو
مدير عامل : مهدی ملّایی
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خیابان چایکنار ـ جنب خیابان شهید رضانژاد ـ ساختمان بیر ـ فاز دوم ـ طبقه اول  
تلفن : 33372683(041)
تلفن همراه مدير عامل:  091444461092
ایمیل : sadrabniroo.tabriz@yahoo.com
 
 
        فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 1
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط)33335819(041)
نمابر : 33307323(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com