تولید نیرو

شرکت : آذرنماد انرژي (آنا)
مدير عامل : بهروز قره بيگلو
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ کوي وليعصر ـ خ کريم خان زند ـ کوچه آذر نيا ـ پلاک 20 ـ طبقه 3
تلفن : 33333097(041)
نمابر : 33306609(041)
تلفن همراه مديرعامل :09123770147
ايميل : info@azarnamad.ir
وب سایت : www.azarnamad.ir
 
شرکت : نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل : وحيد مهين
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 34771507- 34772860(041)
نمابر :   34791135(041)

تلفن همراه مديرعامل : 09121167358
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com