تولید نیرو

شرکت : آذرنماد انرژي (آنا)
مدير عامل : بهروز قره بيگلو
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ خیابان قانون ـ مجتمع خدماتی تجاری ولیعصر ـ طبقه 2 ـ واحد 2 
تلفن : 33201034(041) ـ 33201035(041)
نمابر : 33201036(041)
تلفن همراه مديرعامل :09123770147
ايميل : info@azarnamad.ir
وب سایت : www.azarnamad.ir
 
شرکت : نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل : ایوب دوستدار
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 34771507- 34772860(041)
نمابر :   34791135(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143133146
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com