انتقال نیرو

 شرکت : آران نقش آرا (آناکو)
مدير عامل : ارشد محدودي
پايه : 2
دفتر مركزي : تبريز ـ وليعصرجنوبي ـ خيابان باختر ـ 18متري گلستان ـ پلاک 17
تلفن : 33243682(041)
نمابر : 33243680(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143613
ايميل : info@anaco.ir
وب سایت : www.anaco.ir


نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل : ایوب دوستدار
پايه : 1
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 34771507- 34772860(041)
نمابر :   34791135(041)

تلفن همراه مديرعامل : 09143133146
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com

تدبیر اتفاق تبریز
مدير عامل : رشید زینال خیری
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـخیابان امام خمینی ـ چهارراه شهید بهشتی(منصور سابق) ـ ساختمان باراما- طبقه سوم - واحد6
تلفن : 33358644(041)
نمابر :   33358610(041)

تلفن همراه مديرعامل : 09141156775
ايميل : info@mtatco.com
وب سایت : www.mtatco.com


شيب راه تدبير
مدير عامل : روزبه عرفان
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ خيابان فارابي (چايکنار )ـ  بعدازپل منصور ـ عمارت صبا ـ طبقه 11
تلفن : (10 خط)33378727(041)
نمابر :   33378731(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141161691 
ايميل : Shibrah.mkt@gmail.com
وب سایت : www.shibrah.com