توزیع نیرو

شرکت : آران نقش آرا (آناکو)
مدير عامل : ارشد محدودي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ وليعصرجنوبي ـ خيابان باختر ـ 18متري گلستان ـ پلاک 17
تلفن : 33243682(041)
نمابر : 33243680(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143613
ايميل : info@anaco.ir
وب سایت : www.anaco.ir


 نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل : وحيد مهين
پايه : 1
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 34771507- 34772860(041)
نمابر :   34791135(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09121167358
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com

 آمادتوان ایرانیان
مدير عامل : میترا سرهنگ زاده
پايه : 1
دفتر مرکزي : تبريزـ ولیعصر ـ خيابان اوحدی ـ روبروی کوچه توحیدی- پلاک 6 - طبقه 5
تلفن : 33295403(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141058917
وب سایت : www.amadtavan.ir