صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی

 پويش پژوه پارلاق
مديرعامل : رضا نقيلي حكم آبادي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  انتهای زیرگذر آبرسانی خیابان فارابی پلاک 76 طبقه اول
تلفن : 365811746(041)
نمابر : 365811746(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09147834852
ايميل : reza.nagili@gmail.com
وب سایت : www.pppce.com

پژوهشگران فن گستر
مديرعامل : عبدالاحد فرج زاده
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  خ ارتش جنوبی - بعد از تقاطع باغشمال - جنب ساختمان آفتاب - پلاک 137
تلفن : 35531848(041)
نمابر : 35544523(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143137955
ايميل : info@pfgsite.com