صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی

 پويش پژوه پارلاق
مديرعامل : رضا نقيلي حكم آبادي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  انتهای زیرگذر آبرسانی خیابان فارابی پلاک 76 طبقه اول
تلفن : 365811746(041)
نمابر : 365811746(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09147834852
ايميل : reza.nagili@gmail.com
وب سایت : www.pppce.com

پژوهشگران فن گستر
مديرعامل : عبدالاحد فرج زاده
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  خ ابرسان - جنب ادارۀ محیط زیست - ساختمان شماره 67 - طبقه اول -
تلفن : 33250270(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09122380567
ايميل : info@pfgsite.com

دفتر تهران: تهران ـ  خ وزراء  - خیابان چهارم  - کوچه نادر - پلاک 12- واحد 1  -
تلفن : 88710108(021)