صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی

 پويش پژوه پارلاق
مديرعامل : رضا نقيلي حكم آبادي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  انتهای زیرگذر آبرسانی خیابان فارابی پلاک 76 طبقه اول
تلفن : 365811746(041)
نمابر : 365811746(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09147834852
ايميل : reza.nagili@gmail.com
وب سایت : www.pppce.com