ژئو تکنیک


 
 آتي نگارعمران آنو
مدير عامل : علي خوشروان آذر
پايه : 2
دفتر مركزي : تبريز ـ بلوار ائل گلي ـ ميدان خيام ـ خيابان شهيد روحاني ـ الهي پرست کوچه پنجم ـ پلاک 15
تلفن :  3328517 3-3328582 3(041)
نمابر : 33328581(041) 
تلفن همراه مديرعامل : 09143100129
ايميل : ano.cons@yahoo.com
وب سایت : www.ano.co.ir

آرمان صنعت تدبیر اندیش   -جهاد تحقیقات سهند سابق 
مدير عامل : مجید مهدی پور حدیقه
پايه : 1
دفتر مركزي : تبريز ـ میدان قونقا ـ نبش خیابان خیام ـ ساختمان بیمارستان آذر سابق 
تلفن : 8- 35512964 (041)
نمابر : 35512904 (041)
 
      آزمايشگاه فني خاک بتن تبريز
مدير عامل : جوادغفاري
پايه : 2
دفتر مركزي : تبريز ـ گلشهرـ خيابان گلسرخ ـ پلاک 42
تلفن : 3861792 3(041)
تلفکس :   3845576 3(041)
دفتر زنجان : بلوار 22 بهمن ـ روبروي پمپ گازي
تلفن : 7279562(0241)
فاکس : 7279563(0241)
تلفن همراه مديرعامل : 09143146812
ايميل : tabrizkhakbeton@yahoo.com
وب سایت : www.khakbeton.ir
 
 ائل آرک کاوش
مدير عامل : سپهر ساعدي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  کوی ولیعصر - خ تختی شرقی - خ بیتای دوم - پلاک 32- طبقه سوم 
تلفکس : 33266131(041)               
تلفن همراه مديرعامل : 09143158602
ايميل : elark_kavosh@yahoo.com
وب سایت : www.elarkkavosh.ir
 
 بهياب زمين کاوش
مدير عامل : بهرام فرهمندآذر
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ ضلع جنوبي خيابان فارابي(چايکنار)ـ نرسيده به چهارراه آبرسان ـ نبش کوي فهيمي ـ برج ارک ـ طبقه چهارم ـ واحد A
تلفن : 3364733 3(041)
نمابر : 3364971 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141144662
ايميل : info@behyab.com
وب سایت : www.behyab-zk.com
  
    پی آزما
مدير عامل : علی یگانه 
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ خیابان پاستور ـ بین لاله زار و شریعتی ـ مقابل کوی شهید توانا ـ پلاک 115  
تلفن : 34770182(041)
نمابر : 34771790(041)
تلفن همراه مديرعامل :09144111825
ايميل :Email:peyazema@gmail.com
وب سایت : www.peyazema.ir
 تل تاوتبريز
مدير عامل : اميرعلي ماهوتي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ چهارراه آبرسان ـ ده متري پناهي ـ مهرگان چهارم ـ پلاک 13
تلفكس :  33344404(041)                     
تلفن همراه مديرعامل : 09141159853
ايميل : info@taltav.com
وب سایت : www.taltav.com


تحکیم سازه آلوارس
مدير عامل : مهدی سلیمانی قره گل 
پايه : 3
دفتر مرکزي: تبريز ـ شهرک زعفرانیه ـ کوی شبنم ـ 49 غربی - پلاک12
تلفن : 33812422(041)
نمابر : 33829234(041)
تلفن همراه مدير عامل : 09144824420
ايميل :  tsa.cons@gmail.com


 
   خاك آب تحليل
مدير عامل : ايوب ساماني
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ خيابان فارابي (چايکنار) ـ نرسيده به زير گذر آبرسان ـ جنب برج ارک ـ کوي فاطمي ـ پلاک 60
تلفن : 7-33377744 (041)
نمابر : 33376888 (041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143139373
ايميل : khakabco@gmail.com


 خاك پژوهان سهند
مدير عامل : عطا اله ماهوتی
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ کوی ولیعصر ـ فلکه مخابرات ـ طبقه پنجم ـ ساختمان والا ـ واحد A
تلفکس : 33292829 (041)
تلفن همراه مديرعامل : 091431455413
 

 زمين ژرفاب
مدير عامل : رضا شهبازيان اهري
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ ولیعصر ـ کوی استانداری ـ خیابان مهندس عطایی ـ کوچه مهستان 6 غربی ـ قطعه 296 ـ طبقه دوم
تلفن : 38182313 (041)
نمابر : 33281283 (041)
دفتر تهران : سعادت آباد ـ خيابان 38 ـ پلاک 38 ـ طبقه 3 ـ واحد 7
تلفن : 88584964 (021)
نمابر : 88690584(021)
تلفن همراه مديرعامل : 09141144590
ايميل : zaminjarfab@gmail.com
وب سایت : www.zaminjarfab.com

 
  
زمین تحکیم  آزما
مدير عامل : امیر روحی مهر
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ رجایی شهر - 10 متری شهید موسوی - پلاک 36 
تلفن : 33827833 (041)
تلفن همراه مديرعامل :09144136044
ايميل : info@zeta-geo.com

زمین بهکاو ارک   
مدير عامل : فریبا بهروز سرند
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ ولیعصر ـ  خیابان نظامی خیابان قطران کوچه 10 متری آیدین هشت متری شکوفه پلاک 5
تلفن : 33316960(041)
تلفکس:33301673-041
تلفن همراه مديرعامل : 09143040604

ایمیل : zamin.bco@gmail.com

 طرح سازه ديماس
مديرعامل : آسيه رنجبري قوزوللو
پايه : 3
دفترمركزي: وليعصر ـ نگين پارک ـ کوچه مهتاب ـ پلاک 22
تلفکس: (3 خط)  33292774 (041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144135292
ايميل : dimas@mihanmail.ir
www.dimas-co.com
وب سایت : www.dimas-co.ir

عمران ایران
مدير عامل : هدایت اله رحمانی
پايه : 2
دفترتبریز ـ انتهای منظریه ـ به سمت شهرک طالقانی ـ نرسیده به زیرگذر ـ ساختمان وزارت دفاع
تلفن : 34754401 (041
نمابر : 34754402 (041)
تلفن همراه مديرعامل  
ايميل : omran_jtab@oicco.ir
وب سایت:www.oicco.ir
 

عمران تکامل کاو
مدير عامل : حمید فتحی
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ جاده ائل گؤلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ جنب آموزشکده سما ـ پلاک 78 ـ طبقه دوم
تلفن : 33310803(041)
نمابر : 33310821(041)
تلفن همراه مدير عامل:  09144116524
ایمیل : e_mailinfo@omrantakamol.ir
 
       فرازآب
مدير عامل : ابراهيم صومي
پايه : 1
دفترمركزي : تبريز ـ دروازه تهران ـ خيابان آذري ـ دانش شرقي ـ پلاک 4
تلفن : (10خط) 33316714(041)
نمابر : 33307323(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143850
ايميل : info@farazab.com
وب سایت : www.farazab.com
 
 لرزه ساخت ساوالان
مديرعامل: ابراهيم ابراهيم نژاد صديق
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ زعفرانيه ـ 18 متري شرقي اول ـ 6 متري ششم ـ پلاک 7
تلفکس : 33335117-33294940-33310428(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144129083
ايميل : info@larzehsakht.com
وب سایت : www.larzehsakht.com
 
 موج آب سنگ
مدير عامل : محمدرسول تقي پور
پايه : 2
دفتر مركزي : تبريز ـ بلوار دکتر حسابي ـ ما بين ميدان شهريار و ميدان شبنم ـ پلاک 28
تلفن : 33815450 (041)
نمابر : 338158503 (041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143157006
ايميل : mojabsang@yahoo.com