سازه

 پويش پژوه پارلاق
مديرعامل : رضا نقيلي حكم آبادي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريزـ  انتهای زیرگذر آبرسانی خیابان فارابی پلاک 76 طبقه اول
تلفن : 365811746(041)
نمابر : 365811746(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09147834852
ايميل : reza.nagili@gmail.com
وب سایت : www.pppce.com
 
 
ساباط طرح آراء
مدير عامل: فريبرز مهدوي طباطبائي فرد
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ خيابان ارتش- نرسيده به چهارراه باغشمال ـ کوچه حاج رضاـ پلاک 24و26
تلفن : 5539639 3(041) (5 خط)
نمابر : 5565418 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143116544
ايميل : sabat-tarh@yahoo.com