تاسیسات برق و مکانیک

شرکت : آران نقش آرا (آناکو)
مدير عامل : ارشد محدودي
پايه : 3
دفتر مركزي : تبريز ـ وليعصرجنوبي ـ خيابان باختر ـ 18متري گلستان ـ پلاک 17
تلفن : 33243682(041)
نمابر : 33243680(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141143613
ايميل : info@anaco.ir
وب سایت : www.anaco.ir

 
ساختارسنج آذر
مدير عامل : علاءالدين بهروش
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ شهرک رشديه ـ خيابان گلستان ـ  کوي چهاردهم ـ پلاک 28
تلفن: 6662080 3(041)
نمابر : 6662070 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141150200
ايميل : info@sakhtarsanj.com
وب سایت : www.sakhtarsanj.com
 

 نيروي آذربايجان (منا)
مدير عامل : وحيد مهين
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـ منظريه ـ خيابان شاهد ـ شماره8
تلفن : 34772860و34771507-041
نمابر : 04134791135
تلفن همراه مديرعامل : 09121167358
ايميل : info@mona-consultants.com
وب سایت : www.mona-consultants.com