بازرسی فنیارکان پویش آذر
مدير عامل : محمدعلی هریسی
پايه : 3
دفتر مركزي : قراملک - روبروی شرکت موتوژن - شهرک فن آوری خودرو - طبقه دوم واحد 204
تلفن : 34476476(041)
نمابر : 34476507(041) 
تلفن همراه مديرعامل : 09144162343
ايميل : m.a.herisi@chmail.ir

 

پويا پرتو تبريز

مدير عامل : حسن ميرزايي
پايه : 3
دفتر مرکزي : تبريزـ خيابان پاستورقديم ـ حدفاصل شريعتي و لاله زار ـ روبروي کوي شهيد توانا ـ پلاک 119
تلفن : 3-4751401 3(041)
نمابر : 4751404 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141140616
ايميل : info@poyapartow.com
وب سایت : www.poyapartow.com

 خاك آب تحليل
مدير عامل : ايوب ساماني
پايه : 3
دفترمركزي : تبريز ـ خيابان فارابي (چايکنار) ـ نرسيده به زير گذر آبرسان ـ جنب برج ارک ـ کوي فاطمي ـ پلاک 60
تلفن : 7-33377744 (041)
نمابر : 33376888 (041)
تلفن همراه مديرعامل : 09143139373
ايميل : khakabco@gmail.com
 
 ساختارسنج آذر
مدير عامل : علاءالدين بهروش
پايه : 3
دفترمركزي : تبريزـ شهرک رشديه ـ خيابان گلستان ـ  کوي چهاردهم ـ پلاک 28
تلفن: 6662080 3(041)
نمابر : 6662070 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09141150200
ايميل : info@sakhtarsanj.com
وب سایت : www.sakhtarsanj.com