نقشه برداری زمینی فتوگرامتری

مهندسين مشاورتحليل داده ومكان (تداوم)
مدير عامل : یونس نعیمی
پايه : 2
دفتر مركزي : تبريز ـ خيابان شريعتي شمالي ـ جنب كتابسراي مولي ـ ساختمان 130 وجداندوست ـ طبقه 4 ـ واحد7
تلفن : 5531077 3- 5537313 3(041)
نمابر : 5537361 3(041)
تلفن همراه مديرعامل : 09144147451
ايميل : info@tadavomco.ir
www.tadavom-co.com
وب سایت : www.tadavomco.ir