درباره ما

انجمن صنفي کارفرمائي مهندسان مشاور استان آذربايجان شرقي در چهارچوب اجرای ماده 131 قانون کار جمهوري اسلامي ايران با هدف حراست و صيانت از خواسته هاي صنفي و حفظ سرمایه هاي ملي در پهنه ساماندهي پروژه هاي ملي و استاني در آذرماه سال 83 با 19 شرکت عضو تاسيس و همزمان با نضج یافتن فعاليت ها، با استقبال ساير شرکت هاي مهندسين مشاور واجد شرايط عضويت در سطح استان مواجه بنحويکه تا پاييز 92 تعداد اعضاي آن بالغ بر 92 شرکت گرديده که در 27 رشته تخصصي شامل موارد ذيل با شعار هزينه کمتر و سرعت بيشتر و کيفيت برتر با ايمان به کار، در جهت پيشرفت کشور عزيزمان تلاش مي نمايد
 1. ساختمان های مسکونی ،تجاری،اداری ،صنعتی ونظامی
 2. ساختمان های  آموزشی ، ورزشی ،بهداشتی ودرمانی
 3. سازه
 4. شهرسازي
 5. مقاوم سازي
 6. سدسازي
 7. آبياري و زه کشي
 8. کشاورزي منابع طبيعي و دامپروري
 9. محيط زيست
 10. نقشه برداري
 11. ژئوتکنيک و آزمايشات مصالح
 12. توليد توزيع و انتقال نيرو
 13. راه سازي
 14. خدمات مديريت سيستم و اقتصاد
 15. تاسيسات برق و مکانيک
 16. صنایع فلزات اساسي(نورد، ذوب و ريخته گري)
 17. نقشه برداري زميني فتوگرامتري
 18. تاسيسات آب و فاضلاب
 19. حفاظت و مهندسي رودخانه
 20. مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي
 21. اقتصادی ،اجتماعي خانوار(مطالعات آماري)
 22. ديسپاچينگ و مخابرات نيرو
 23. ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و سكونت گاههاي غيررسمي
 24. بازرسي فني
 25. بندسازي و سازه هاي دريايي
 26. انرژي تجديد پذير
 27. راه آهن
با هدف بهينه سازي انتشار، تهيه سالنامه انجمن وارد دهمين سال متوالي شده و انجمن آماده دريافت نظرات و انتقادات سازنده شرکت هاي عضو بوده و اميدوار است با حمايت اعضاء محترم بتواندگام های موثر در ارتقاء کيفي و کمي خدمات و بهبود شرايط فعاليت اعضاء بردارد.