اهداف

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد تشکیل یافته برخی ازاهداف اختصاصی عبارتند از:
 • حفظ و حراست از حرفه مشاوره فنی و اعتلای حرفه مهندسین مشاور.
 • کوشش در جهت بالا بردن آگاهی اجتماع در مورد نیاز کشور به حرفه مهندسین مشاور و نقش و مسئولیتها و توانائی های مشاوران و همچنین افزایش آگاهی مردم در زمینه مسائل حرفه ای – فنی.
 • کوشش در استقرار نظامات مناسب و منطبق با ضروریات اجتماع برای انجمن و واحدهای مهندسین مشاور و روابط و وظایف آنها.
 • همکاری با سازمانهای دولتی، نهادهای ملی، تخصصی و مردمی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی مهندسین مشاور و همچنین ایجاد سایت تخصصی اینترنتی در رابطه با نیازهای استان و کشور و خارج از کشور در چهارچوب قوانین
 • برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها و صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور در چهارچوب قوانین.
 • برقراری ارتباط دائم و همکاری با سازمانهای برنامه ریزی، حقوقی و مالی در مسائل مربوط به مهندسین مشاور بالاخص معاونت راهبردی، نظامات مهندسی، شهرداریها و دفاتر فنی نهادهای دولتی و شرکتهای مادر تخصصی.
 •  کوشش در جهت احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در مسائل حقوق حرفه ای در کلیه زمینه های خدمات مهندسین مشاور و ارائه خدمات مربوطه.
 • انتخاب و معرفی نمایندگان قانونی مهندسین مشاور در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی در چهارچوب قوانین کشور.
 • ایجاد صندوق قرض الحسنه در جهت حمایت و ارائه تسهیلات به اعضاء
 • تشکیل هیات داوری جهت رفع اختلاف فی مابین اعضا و سعی در رفع اختلاف اعضاء با سایر نهادهای مربوط.
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت اعضاء جهت رعایت حقوق صنفی.
 • تدوین آئین نامه ها و نظام نامه های داخلی در چهارچوب قانون جهت ایجاد تسهیل و ساماندهی روابط بین اعضاء.
 • برگزاری و شرکت در جشنواره ها، نمایشگاهها، همایش ها و مسابقات حرفه ای با رعایت مقررات قانونی در سطح ملی و فراملی.
 • تهیه و انتشار نشریات و بولتن های حرفه ای در چهارچوب قانون.