کمیته پیمان

برنامه های کمیته پیمان هر 15 روز یکبار روز های یکشنبه بشرح زیر تدوین گردیده است .
 
 1. 1395/02/05
 2. 1395/02/19
 3. 1395/03/09
 4. 1395/03/23
 5. 1395/04/06
 6. 1395/04/20
 7. 1395/05/03
 8. 1395/05/17
 9. 1395/05/31
 10. 1395/06/14
 11. 1395/06/28
 12. 1395/07/11
 13. 1395/07/25
 14. 1395/08/09
 15. 1395/08/23
 16. 1395/09/07
 17. 1395/09/21
 18. 1395/10/05
 19. 1395/10/19
 20. 1395/11/03
 21. 1395/11/17
 22. 1395/12/01
 23. 1395/12/15

  اعضاء کمیته پیمان عبارتند از :

والایی (رئیس کمیته )از شرکت طرح آب آراز
 
 1. رضازاده (دبیر ) از شرکت نیروی آذربایجان
 2. یوسف زاده از شرکت ساختارسنج آذر
 3. هجیری از شرکت زمین ژرفاب
 4. باباپور از شرکت ره ساطرح
 5. ارسی از شرکت آران نقش آرا
 6. رونقی از شرکت فرازآب
    


اهداف کمیته پیمان

1- شناسائی مسائل و مشکلات اعضای انجمن مشاوران در حوزۀ مناقصات و پیمان ، نظارت و رسیدگی ،حقوقی و قضائی و بررسی و کارشناسی و کشف و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آنها.
2-آموزش و اطلاع رسانی
3-تشکیل آرشیو کامل مقررات، بخشنامه ها و استعلامات و پاسخگوئی به سؤالات اعضاء انجمن
4- ارتباط با کمیته ها و مراجع مرتبط 

برای دریافت آئین نامه کمیته پیمان به بخش فایل ها مراجعه فرمائید .