فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی

نام : * نام خانوادگی : * نام پدر : *
شماره شناسنامه : * شماره ملی : * تاریخ تولد : *
محل تولد : * جنسیت : * وضعیت تاهل : *
شماره ثابت : * ایمیل: * شماره همراه : *
وضعیت نظام وظیفه : *

سوابق تحصیلی

نام دانشگاه/ مؤسسه مقطع رشته تاریخ فارغ التحصیلی محل اخذ ملاحظات

آشنایی با زبان های خارجی

نام زبان خواندن نوشتن مکالمه

آشنایی با نرم افزار

نرم افزار میزان تسلط گواهی پایان دوره توضیحات

دوره های آموزشی، تخصصی و فنی

نام دوره برگزارکننده دوره گواهی پایان دوره مدت دوره

سوابق کاری

نام موسسه / شركت شماره تماس تاریخ عنوان شغل / سمت میزان آخرین حقوق (ریال) علت ترك كار
از تا

دو نفر معرف که شما را بشناسد

نام و نام خوانوادگی شغل نسبت تلفن ادرس
کد امنیتی :