اعلام نشست مشترک شرکتهای پیمانکاری و مشاورین با مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان

جلسه مشترک شرکتهای پیمانکاری و مشاورین ناظر سامانه های نوین آبیاری استان با مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان در روز چهارشنبه مورخ 96/05/11 تشکیل گردید. جهت مشاهده صورتجلسه این نشست و موارد مورد بحث و تصمیم گیری های صورت گرفته، به فایل مربوطه در بخش فایلها مراجعه فرمائید.