اعلام برگزاری دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان طی نامه ای دوره های آموزشی فنی و تخصصی خود را که زمان و محل برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد، معرفی نمود. همکاران محترم تا مورخ 96/07/08 فرصت دارند تا فهرست اسامی افراد واجد شرایط خود را به همراه مدارک مورد نیاز، به منظور شرکت در این دوره های آموزشی به این سازمان ارسال نمایند. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام به فایل مربوطه در بخش فایل ها مراجعه فرمائید.