اعلام برگزاری سیمنار آموزشی شرکت ساختارسنج با مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز

 شرکت مهندسین مشاور ساختارسنج آذر از اعضاء محترم انجمن مشاوران استان، در راستای استفاده از مصالح نوین در صنعت ساخت و ساز با مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز اقدام به برگزاری یک سمینار آموزشی نموده که در محل ساختمان مرکزی شهرداری تبریز از ساعت 9 صبح الی 13 روز دوشنبه مورخ 96/07/17 برپا خواهد شد. لطفاً جهت مشاهده نامه این شرکت که به دفتر انجمن ارسال شده ، به بخش فایلها مراجعه فرمائید.