فراخوان برگزاری مسابقه طراحی معماری

سازمان عمران شهرداری تبریز با همکاری مهندسان مشاور ساختار سنج آذر مسابقه طراحی مجموعه چند منظوره دو کمال را برگزار می نماید. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه شرکت در این مسابقه به فایل مربوطه در بخش فایل ها مراجعه فرمائید.