اعلام برگزاری هیجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

به اطلاع میرساند انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران با همکاری دانشگاه اراک در تاریخ 17 و 18 بهمن ماه 1396 هیجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب را برگزار می نماید. جهت مشاهده نامه این انجمن و پوستر این دو کنفرانس به فایل مربوطه در بخش فایلها مراجعه فرمائید.