سفارش سررسید 97

قابل توجه شرکتهای مشاور عضو انجمن

باستحضار میرساند انجمن درنظر دارد همانند سالهای گذشته و با همیاری اعضاء محترم درجهت تهیه و پخش سررسیدهای اختصاصی انجمن که معرف شرکتهای مهندسین مشاور عضو و رتبه بندی های آنها در تخصص های مختلف در سطح استانی و کشوری میتواند باشد، اقدام نماید. لطفاً جهت مشاهده جزییات این اقدام به فایل مربوطه در بخش فایلها مراجعه فرموده و حداکثر تا مورخ 96/09/30 تعداد جلد سفارشی خود را کتباً بدفتر انجمن اعلام نمائید.