اعلام کاندیداهای مورد حمایت انجمن در انتخابات هیأت های حل اختلاف اداره کار تبریز

بدینوسیله اسامی کاندیداهای مورد حمایت انجمن در انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیأت های حل اختلاف اداره کار تبریز اعلام می گردد. ضمن درخواست از همکاران گرامی جهت شرکت فعال در این انتخابات و حمایت از کاندیداهای معرفی شده تاکید می گردد که جناب آقای مهندس رضا حکمت شعار از شرکت مهندسین مشاور پادیر طرح که جزو کاندیداها هستند، در حال حاضر نماینده این انجمن در هیأت های بدوی و تجدیدنظر اداره کار می باشند.

1. رضا حکمت شعار از شرکت پادیر طرح تاوریژ
2. احد گری سرای از شرکت دقیق ساز تبریز
3. علی کوتاهی از شرکت آذر خام پی
4. داریوش واعظی پور از شرکت سازه طرح تاوریژ
5. علیرضا حبیبی از شرکت قافلانسو

تاریخ برگزاری انتخابات روز یکشنبه سوم دی ماه سال جاری از ساعت 9 الی 14 خواهد بود. محل برگزاری انتخابات نیز در مجموعه ورزشی شماره یک در خیابان ششگلان تبریز ، جنب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد.