آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن در سال 96

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای عضو انجمن می رساند که مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مهندسین مشاور استان روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 رأس ساعت 16:30 در محل دفتر انجمن برگزار خواهد گردید. لطفاً جهت مشاهده متن آگهی این مجمع که در صفحه 6 روزنامه صائب تبریز به شماره 3169 در تاریخ 96/9/25 درج گردیده ، به فایل مربوطه در بخش فایلها مراجعه فرمائید.