درخواست اعلام آخرین تغییرات شرکتها

قابل توجه کلیه شرکتهای عضو انجمن
با توجه به اینکه سررسیدهای سفارشی سال 97 انجمن در دست تهیه می باشد، لذا خواهشمند است حداکثر تا مورخ 96/10/07 هر گونه تغییرات شرکت را شامل موارد زیر به دفتر انجمن اعلام نمائید:
  1. نام شرکت
  2. نام مدیر عامل شرکت
  3. نام و نوع تخصص یا تخصص های دریافتی تأیید شده و پایه مربوطه
  4. آدرس و شماره تلفن های دفتر و فاکس شرکت و شماره همراه مدیر عامل و آدرس ایمیل و سایت شرکت