نظرخواهی در مورد پیش نویس ویرایش چهارم مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)

مدیریت محترم مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی طی نامه ای از کارشناسان ذیربط در رابطه با پیش نویس ویرایش چهارم مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) نظرخواهی نمود. متن نامه مزبور در بخش فایلها قابل مشاهده می باشد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانید به سایت www.nbri.ir  مراجعه فرمائید.