گزارش آخرین وضعیت مطالبات قطعی شده شرکت های مهندس مشاور از دستگاه های اجرایی

سازمان برنامه و بودجه به منظور اطلاع از آخرین وضعیت بدهی های دستگاه های اجرایی به شرکت های مهندسان مشاور اقدام به جمع آوری مطالبات قطعی شرکت ها از سازمان های تابعه نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل مربوطه در بخش فایلها مراجعه فرمایید.