نظرسنجی جهت برگزاری دوره های آموزشی

            احتراماً پیرونامه شماره 221757-102-97 مورخ 18/10/97 در خصوص نظرسنجی جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز شرکت های محترم عضو ، خواهشمند است نسبت به اعلام نظر تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام مقتضی مبذول فرمایند.