هفتمین همایش ایز گرامیداشت روز مهندس

هفتمین همایش ایز گرامیداشت روز مهندس ، روز پنج شنبه 9 اسفند 1397 ساعت برگزاری     19:30 -  16:30 در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی