مراسم بزرگداشت روز مهندس

 
ضمن تبریک مجدد به کلیه مهندسین شاغل در شرکتهای مهندسین مشاور عضو انجمن و آرزوی سلامتی و موفقیت و شادکامی برای تمامی عزیزان و در پیرو اطلاعیه های قبلی بدینوسیله از سایر اعضای محترم سروران گرامی و مدیران عامل محترم شرکتهای عضو دعوت میشود در مراسم بزرگداشت روز مهندس که از ساعت 16:30الی 19:30 روز پنجشنبه مورخ 97/12/9 که از طرف انجمن های مهندسین مشاور و پیمانکاران استان در سالن آمفی تئاتر اداره کل استاندارد برگزار خواهد شد حضور بهمرسانند.
                                                                                                                                                                                  از طرف هیات برگزاری مراسم