جلسه پرسش و پاسخ در خصوص مسائل تشخیص صلاحیت شرکتها

باستحضار مدیران عامل محترم شرکتهای عضو انجمن می رساند جلسه پرسش و پاسخ در خصوص مسائل تشخیص صلاحیت شرکتها روز دوشنبه مورخ 98/4/17 از ساعت 10 الی 12 با حضور جناب آقای مهندس مقدم ریاست محترم قسمت تشخیص صلاحیت و امور مشاوران سازمان نظام فنی اجرائی کشور در محل سالن کنفرانس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بآدرس تبریز – اول زغفرانیه – جنب شرکت مخابرات استان  تشکیل خواهد شد لذا بدینوسیله از مدیران محترم که در خصوص مسائل تشخیص صلاحیت شرکتها سوالاتی داشته باشند دعوت می شود در این جلسه شرکت فرمایند.