برگزاری همایش توضیح مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های مهندسین مشاور

برگزاری همایش توضیح مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های مهندسین مشاور استان با سخنرانی و ارائه رهنمودهای مالیاتی لازم برای شرکت های مهندسین مشاور توسط مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی استان، روز چهارشنبه مورخ 98/6/13 از ساعت 9 الی 12 در محل دفتر انجمن مهندسین مشاور استان به آدرس تقاطع آبرسان ضلع جنوبی چایکنار ) پلاک 40 طبقه سوم برگزار خواهد شد . لذا از جنابعالی یا مدیر محترم مالی آن شرکت دعوت می گردد تا در همایش مذکور حضور بهم رسانید. شایان ذکر است حضور در همایش رایگان بوده و به شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد گردید.