سمینار با عنوان آشنایی با سیستم سقف های دال مجوف بابل دک (مبانی طراحی و اجرا)

          احتراماً ، با عنایت به برنامه ریزی انجام شده در کمیته آموزش و انتشارات انجمن مهندسین مشاور استان، به استحضار می رساند سمینار با عنوان آشنایی با سیستم سقف های دال مجوف بابل دک (مبانی طراحی و اجرا) با سخنرانی آقای دکتر محمد حاتمی، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان روز چهارشنبه مورخ 98/06/27 از ساعت 9 الی 12:30در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان واقع در اول زغفرانیه جنب شرکت مخابرات برگزار خواهد شد. لذا ضمن دعوت از جنابعالی خواهشمند است مقرر فرمایید اطلاع رسانی لازم به کارشناسان محترم آن شرکت صورت پذیرد. شایان ذکر است حضور در سمینار رایگان بوده و به شرکت کنندگان گواهی حضور در سمینار اعطاء خواهد  گردید.