به شرکتهای عضو انجمن مهندسین مشاور

            احتراماً پیرو نامه به شماره 230196  مورخ 03/09/98 از دفتر مدیر کل محترم پدافند غیرعامل استان، به شرکتهای عضو این انجمن که مایل به شرکت در این جلسه هماهنگی در روز شنبه مورخ 98/09/9 ساعت 10:00 صبح در سالن جلسه شماره 2 معاونت سیاسی، امنیتی استانداری تشکیل خواهد شد.خواهشمند است اعلام آمادگی به این انجمن اطلاع رسانی فرمائید.

                                                                                                                                                                                                          با سپاس احترام
                                                                                                                                                                                                     رئیس هیأت مدیره ابراهیم صومی