برگزاری دوره های آموزشی HSE

به شرکتهای مهندسین مشاور عضو انجمن
مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور...........................
موضوع: برگزاری دوره های آموزشی HSE
 
با سلام
         احتراماً به استحضار میرساند دوره های آموزشی تحت عناوین:
  1. دوره 40 ساعته ایمنی عمومی
  2.  دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک
زیر نظر انجمن مهندسین مشاور، در محل انجمن با ارائه گواهی معتبر از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمالغرب کشور برگزار خواهد شد. تاریخ شروع دوره 40 ساعته از     28 آذر ماه سال جاری خواهد بود.
هزینه های دوره 16 ساعته 1.200.000 ریال و 40 ساعته 2.300.000 ریال بوده که لازم است به حساب شماره 7001872398178 نزد بانک شهر شعبه دروازه تهران بنام انجمن مهندسین مشاور استان واریز گردیده و مدارک مورد نیاز بشرح زیر حداکثر تا تاریخ 98/9/20 به دفتر انجمن به آدرس مندرج در سربرگ تحویل گردد.
  1. کپی کارت ملی و کپی شناسنامه
  2. کپی فیش پراخت بمبلغ فوق الذکر
  3. ارائه چهار قطعه عکس 4*3