مهم :اطلاعیه در مورد دعوت به جلسه هم اندیشی

مهم :اطلاعیه در مورد دعوت به جلسه هم اندیشی 

جلسه هم اندیشی دی ماه سال 98 در روز سه شنبه مورخ 98/10/17  راس ساعت 17 به مدیریت جناب آقای مهندس ارشد محدودی مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور آران نقش آرا در محل دفتر انجمن تشکیل و در خصوص مطالبی که بشرح پیوستی توسط ایشان تهیه و ارائه شده بحث و بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. لذا از مدیران محترم شرکتهای عضو جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      با سپاس – از طرف انجمن