اطلاعیه برگزاری کلاسهای hse

اطلاعیه
به اطلاع شرکتها و افراد داوطلب شرکت در کلاسهای Hse  که قبلاً ثبت نام و هزینه مربوط را پرداخت نموده اند میرساند برنامه زمان بندی تشکیل کلاسها در دفتر انجمن به آدرس تقاطع آبرسان و چایکنار(ضلع جنوبی چایکنار) پلاک 40، طبقه سوم به شرح زیر اعلام خواهشمند است در روز و ساعت مقرر افراد ثبت نام کننده در محل کلاسها حضور بهم رسانند. لطفاً به افراد ثبت نام کننده اطلاع رسانی گردد.
زمان برگزاری کلاسهای Hse از ساعت 15تا 19:30
الف-  98/10/29 الی 98/11/05  برگزاری کلاس مسئول ایمنی
ب-  98/11/06 الی  98/11/08  برگزاری کلاس ارزیابی ریسک
                                                                                                           دفتر انجمن مهندسین مشاور